SPREHOD MED TREMI REKAMI PLANINSKEGA POLJA

Reka Unica
priteče iz Planinske jame, kjer nastanke z združitvijo reke Rak, ki priteče iz Rakovega Škocjana, in reke Pivke, ki priteče iz Postojnske jame. Po Planinskem polje tako vijuga, da je več kot 3x daljša od kraškega polja. Pri nizkem vodostaju ponikne pred naseljem Laze, pri višjem vodostaju pa se razlije iz struge po meandrih proti severnemu delu polja. 

Druga reka Planinskega polja je Malenščica. Potok, ki izvira v zatrepni dolini v zaselku Malni, ki se nahaja na južnem delu Planinskega polja. Potok se po manj kot kilometru izlije v reko Unico. Vodo dobiva iz Raka in delno iz Javorniškega toka. Kot zanimivost velja omeniti, da je Malenščica poleti bolj mrzla kot pozimi, ker prevladuje Javorniški tok. 

Ob nekoč najlepšem baročnem dvorcu Haasberg (Hošperk) pa se le ob večjih vodostajih Cerkniškega jezera prikaže iz istoimenske jame tudi sramežljiva Škratovka

Unica je le eno izmed 7 imen reke Ljubljanice. Poznate ostalih pet?

Za zaščito prebivalstva in kmetijskih zemljišč pred poplavami sta bili zgrajeni t.i. Putickovi štirni, ki jih je leta 1870 dal postaviti baron Putick (vodja melioracijski del in raziskovalec Ljubljanice). To sta umetna požiralnika, zaščitena z mrežami, ki preprečujeta, da bi se požiralniki zamašili. 

Minimalni dotok vode na Planinsko polje je okrog 1,5 m³/sek, srednji 23 m³/sek, maksimalni je ocenjen na 100-120 m³/sek. Ko pretok Unice v južnem območju polja preseže 60 m3/s, ponori (ob višjih vodah je ca 150 požiralnikov) ne morejo požirati vse vode in zaradi tega ta prestopi bregove in se razlije po polju

V jesenske času so poplave na tem območju pogoste in lahko trajajo en do dva meseca. Obseg poplav se spreminja glede na jakost padavin, ob manjših poplavah zalije okoli 2 km 2, medtem ko ob največjih poplavah lahko voda poplavi tudi do 11 km2 veliko površino in naraste do 10 m.

Na Planinskem polju ni njiv, ampak samo travniki, ki nudijo domovanje številnim travniškim vrstam ptic, med njimi koscu, ki je ogrožen v svetovnem merilu, je pa tudi edino rastišče travniške morske čebulice (Scilla litardierei), v Sloveniji.

Planinsko polje je edinstven primer naravne dediščine, ki ga je potrebno ohraniti za prihodnje generacije. Je naravna vrednota državnega pomena. Zato je bilo območje vključeno v program Natura 2020, ki ima za cilj zaščititi ogrožene vrste rastlin in živali ter ohraniti njihovo naravno okolje.

Območje reke Unice in Malenščice je kraški muharski revir svetovnega formata. Najpogostejši ribji vrsti sta lipan in postrv.

Planinsko polje ponuja izjemno doživetje za ljubitelje narave in je eno od dragocenih kraških območij v Sloveniji, ki si ga velja ogledati.

Vabljeni na sprehod po Planinskem polju

To izjemno naravno dediščino  lahko obiščete na vodenem sprehodu z lokalno turistično vodnico:
- v nedeljo, 12. marca 2023 ob 10h (ca 2,5h / brezplačno),
- v nedeljo, 2. aprila 2023 ob 11h ali 14h 
(ca 2h / brezplačno) ali
- v nedeljo, 16. aprila ob 10h (ca 3h / po promocijski ceni).

Lepo vabljeni!