ŠIRŠE OBMOČJE POSTOJNSKI VRAT JE OB KONCU 1. SVETOVNE VOJNE ZASEDLA ITALIJA

Z Rapalsko pogodbo, ki je določila mejo med kraljevino Italijo in kraljevino Srbov Hrvatov in Slovencev (SHS), kasneje Jugoslavijo, pa je Italija tudi formalno pridobila del Hrvaške in zahodno tretjino današnje Slovenije.

Pogodba je bila popisana 12. novembra 1920 v letovišču Rapallo (Italija) in je določala mejo po vrhovih: Peč - Jalovec - Triglav - Možic - Porezen - Blegoš - Črni Vrh nad Cerknim - Bevki - Hotedršica - Planina - Javornik - Biška gora - Griž - Snežnik - Kastav - vzhodno od Matulj v morje.

Skupna dolžina meje med Pečjo (tromeja) in Jadranskim morjem je znašala 264 kilometrov. Za primerjavo - današnja meja z Italijo meri 232 kilometrov.

Meja je bila razdeljena na 69 sektorjev. 49. sektor v dolžini 6 km je potekal na relaciji Planina – Unec.

Za označevanje mejne črte so uporabili betonske mejnike. Vsak mejnik ima vrezane označbe, I za Italijo ter SHS za Kraljevino Srbov Hrvatov in Slovencev oz. po preimenovanju v Jugoslavijo so mejnike popravili (SHS v črko J). Na vsakem mejniku je letnica - 1920. Na zgornji strani so tri črte prva (s puščico) je označevala magnetni sever, drugi dve sta označevali smer do prejšnjega in naslednjega mejnika.

Za obrambo meje je bil osnovan poseben rod vojske »Guardia alla frontiera«.

Rapalska meja je razdelila vasi, med drugi tudi vas Planina. Potekala je ob Planinskem polju, v neposredni bližini baročnega dvorca Hassberg.

Ne daleč od ruševin so pred kratkim omogočili dostop do enega izmed betonskih mejnikov, da si lahko pobliže ogledate del vojaške kulturne dediščine (naslovna fotografija te novice) .

Po letu 1930 je začela Italija mejo utrjevati tudi fizično, z gradnjo vzhodnega dela Alpskega zidu.

Utrdbeni pas, ki so ga Italijani začeli graditi v tridesetih letih prejšnjega stoletja je bil sestavljen iz dveh oziroma treh črt oz. razdeljen na tri cone
Prva (Zona di Sicureza), varnostna cona, se je nahajala neposredno na meji. In v prvi coni se nahaja ob boku jame udornice tudi najbolj spektakularnejša utrdba – Unška koliševka . Dve obrambni skupini, sestavljeni iz osmih centrov odpora, sta bili naknadno povezani ter tvorita eno utrdbo.

Rapalska meja je bila ukinjena s podpisom Pariške mirovne pogodbe med Italijo in zaveznicami leta 1947. Člen pogodbe predvideva novo razmejitev, s katero sta Jugoslavija in Italija določili mejo, ki je še danes mednarodno priznana meja med Slovenijo in Italijo.


#rapalskapogodba #alpskizid #unskakolisevka #planina #gradhaasberg