Kaj je ocena kakovosti zraka (AQS)?

Kaj je ocena kakovosti zraka / AQS - Air Quality Score?

Atmotube zazna široko paleto škodljivih plinov, toksinov in hlapnih organskih spojin, pa tudi PM. Za vaše udobje smo ustvarili zbirni parameter, imenovan ocena kakovosti zraka (AQS), iz katere lahko razberete kakovost zraka iz okolja.

Kakovost zraka iz okolja se zapisuje tekom celotne kolesarske ture, iz pridobljenih podatkov se izračuna povprečni AQS, katerega zasledite pri tehničnih podatkih posamezne ture "Zrak: 90,5 AQS

AQS - se spreminja od 0 (močno onesnažen zrak) do 100 (zelo čist zrak) točk.

Zrak je dober (81-100)
Kakovost zraka velja za zadovoljivo, onesnaženje zraka pa predstavlja majhno tveganje ali pa ga sploh ne predstavlja.

Zrak je zmeren (61-80)
Kakovost zraka je sprejemljiva; vendar lahko nekatera onesnaževala povzročijo zmerne zdravstvene težave zelo majhnemu številu ljudi, ki so nenavadno občutljivi na onesnaženje zraka.

Zrak je onesnažen (41-60)
Pripadniki občutljivih skupin imajo lahko učinke na zdravje. Večina ljudi verjetno ne bo prizadeta.

Zrak je zelo onesnažen (21-40)
Vsakdo lahko začne doživljati učinke na zdravje; za člane občutljivih skupin so lahko učinki na zdravje resnejši.

Zrak je močno onesnažen (0-20)
Opozorilo o zdravju: vsak lahko doživi resnejše posledice za zdravje. Vsak se mora izogibati vsakršnemu zunanjemu naporu.