What is Air Quality Score (AQS)?

Atmotube it detects a wide range of harmful gases, toxins, volatile organic compounds, as well as PM. For your convenience, we created a collective parameter called Air Quality Score (AQS), which allows you to determine the air quality in your environment.

The air quality in the environment is recorded throughout the entire cycling tour, and the average AQS is calculated from the acquired data. You can find the AQS for each tour under the technical information section as "Air: 90.5 AQS"

AQS - se spreminja od 0 (močno onesnažen zrak) do 100 (zelo čist zrak) točk.

Zrak je dober (81-100)
Kakovost zraka velja za zadovoljivo, onesnaženje zraka pa predstavlja majhno tveganje ali pa ga sploh ne predstavlja.

Zrak je zmeren (61-80)
Kakovost zraka je sprejemljiva; vendar lahko nekatera onesnaževala povzročijo zmerne zdravstvene težave zelo majhnemu številu ljudi, ki so nenavadno občutljivi na onesnaženje zraka.

Zrak je onesnažen (41-60)
Pripadniki občutljivih skupin imajo lahko učinke na zdravje. Večina ljudi verjetno ne bo prizadeta.

Zrak je zelo onesnažen (21-40)
Vsakdo lahko začne doživljati učinke na zdravje; za člane občutljivih skupin so lahko učinki na zdravje resnejši.

Zrak je močno onesnažen (0-20)
Opozorilo o zdravju: vsak lahko doživi resnejše posledice za zdravje. Vsak se mora izogibati vsakršnemu zunanjemu naporu.